Rekrytering

Att anställa är en process som är betydligt större än att bara genomföra en rekrytering. Det handlar om att förstå kompetensbehovet, omvandla det till en tydligt utarbetad kravprofil och utforma en rekryteringsprocess som säkerställer att vi tar reda på om kandidaterna möter de krav som eftersöks. Men det handlar också om att förstå målgruppen, kompetensen som eftersöks samt företagets kärnvärden och hur väl de matchar med kandidatens värderingar.

På HR On Demand lever vi HR varje minut av varje dag!
Det är därför vi vågar säga att vi förstår HR-kompetens bättre än någon annan. Det är vår specialitet och det vi tar med oss in i era rekryteringsprocesser. 
 

Vi hjälper er att tillsätta tjänster så som:

 • HR-chef/HR Manager
 • HR Business Partner
 • HR-administratör 
 • HR-specialist inom arbetsmiljö, arbetsrätt, rehabilitering  
 • Rekryterare/Rekryteringsansvarig 
 • Talent Acquisition Manager
 • Employer Branding specialist  

VI ÄR HR

Vårt namn, HR ODemand, står för just det ni ska kunna förvänta er av oss. Riktigt bra HR när ni behöver det. Oavsett om ert behov är tillfälligt eller tillsvidare. Som er rekryteringspartner stöttar vi er när ni har ett behov av att utöka eller bygga upp ert interna HR-team. Ni kan vara i ett läge där ni vill anställa er första HR-chef, utöka ett befintligt team av HR Business Partners eller äntligen vara redo för att börja bygga upp ett internt rekryteringsteam. Vi är glada att ni ser hur viktigt HR är för att driva en lyckosam affär och ett välmående bolag.  

Vi har ett brett nätverk av drivna HR-managers, HR-specialister och rekryterare som vi hela tiden vårdar och utökar. Vid varje ny rekrytering använder vi oss av vårt externa nätverk för att ta in tips på passande kandidater, vi annonserar ut tjänsten i väl valda kanaler, använder oss av sociala medier för att nå kandidater som inte är aktiva i sitt sökande och utför aktiva search– och sourcinginsatser. Allt för att ni ska få kontakt med den kandidat som matchar er verksamhet allra bäst.  

KVALITET ÄR A & O

Kvalitet är ett av våra värdeord och något vi alltid fokuserar på i vår leverans. Kvalitet för oss betyder att vi aldrig tar några genvägar, att vi är väl förberedda, följer upp och återkommer som bestämt samt återkopplar i god tid om något behöver förändras. När det kommer till våra rekryteringsprocesser översätts det till att vi alltid säkerställer att vi har en tydlig kravprofil att utgå från och att vi vågar utmana med vår kompetens och kännedom om marknaden i utformandet av den. Vi säkerställer att vi undviker fördomar i processerna så långt det går genom att använda oss av kompetensbaserade intervjuer, tester och personbedömningar i ett tidigt skede samt digital referenstagning. 

Många av våra rekryteringsprocesser innefattar arbetsprov så att vi får möjlighet att bedöma kandidaternas förmåga och erfarenhet att ta sig an vissa praktiska uppgifter. Genom bakgrundskontroller kan vi slutligen säkerställa att den information vi har om kandidaterna är korrekt och att ni som kund kan känna er trygga med att delge känslig information till er nya kollega. Under hela processen ställer vi höga krav på oss själva att löpande kommunicera med både er som kund men även era potentiella kandidater för att skapa ett bra intryck av er som arbetsgivare och få er att känna er trygga med hur processen fortlöper. 

NÄR REKRYTERINGENÄR KLAR

Även om en rekryteringsprocess har en tydlig start och slut så har inte arbetstagarresan det. Ett par tips om vad arbetsgivare kan tänka lite extra på när man har anställt en ny kollega är:

 • Hur ser kontakten ut från avtalssignering till första dagen på jobbet för er nya kollega?  
 • Hur ser er onboarding ut och behöver den anpassas till den nya tjänsten vi tillsatt? 
 • Vad för stöd kan ni erbjuda er nya kollega under de första sex månaderna i anställningen?  

Vi på HR On Demand vet hur svårt det kan vara att hinna med allt man som arbetsgivare vill göra. Därför stöttar vi gärna upp under den första tiden med:  

 • Utformande av preboarding och onboardingprocess 
 • Utbildningsinsatser utformade för ert bolag och HR-team  
 • Vara ett externt bollplank till er nya kollega, speciellt viktigt om hen är den enda som arbetar med HR-frågor på ert bolag 
 • Regelbunden uppföljning och coachning  

Se vilka möjligheter vi har för dig just nu!

Kunder tycker