Rekrytering

HR ON DEMAND SOM REKRYTERINGSPARTNER

Behöver du förstärkning  inom organisationen? Saknar du du tiden för att genomföra en rekrytering? Eller är ni i ett läge när ni vill anställa er första HR-chef eller utöka ett befintligt team av HR Business Partners?

Vi är glada att ni ser hur viktigt HR är för att driva en lyckosam affär och ett välmående bolag. Som er rekryteringspartner stöttar vi er när ni har ett behov av att utöka personalstyrkan och/eller bygga upp ert interna HR-team. Att anställa är en process som är betydligt större än att bara genomföra en rekrytering. Det handlar även om att förstå målgruppen, företagets kärnvärden och kompetensbehovet.

REKRYTERINGSPROCESSEN

Under rekryteringsprocessen skapar vi tillsammans med dig en tydlig kravprofil att utgå från. Vi använder vårt omfattande nätverk och vi annonserar ut tjänsten i väl valda kanaler för att hitta relevanta och kompetenta kandidater. Vi nyttjar även sociala medier för att nå kandidater som kanske inte aktivt använder search– och sourcinginsatser. Löpande under processen kommunicerar vi med både er som kund och med era potentiella kandidater för att få er båda att känna er trygga med hur processen fortlöper.

HR On Demand använder kompetensbaserade intervjuer, tester och personbedömningar samt digital referenstagning och detta görs i ett tidigt skede. Många av våra rekryteringsprocesser innefattar arbetsprov så att vi får möjlighet att bedöma kandidaternas förmåga och erfarenhet. Genom bakgrundskontroller kan vi slutligen säkerställa att den information vi har om kandidaterna är korrekt och att ni som kund kan känna er trygga med er nya kollega.

STÖD FÖRE OCH EFTER REKRYTERINGEN

Även om en rekryteringsprocess har en tydlig start och slut så har inte arbetstagarresan det.

Som din rekryteringspartner erbjuder HR On Demand stöd inom:

  • Utforma preboarding och onboardingprocess för den nyanställde
  • Utbildningsinsatser utformade för ert bolag och HR-team
  • Vara ett externt bollplank till er nya kollega, speciellt viktigt om hen är den enda som arbetar med HR-frågor på ert bolag
  • Regelbunden uppföljning och coachning

På HR On Demand lever vi HR varje minut av varje dag! Det är vår specialitet och det vi tar med oss in i era rekryteringsprocesser.