Rekrytering

Att anställa rätt person är en process som går betydligt djupare in i en verksamhet än bara rekrytering och personbedömning. Därför erbjuder vi ett antal olika lösningar för att våra kunder ska kunna definiera behovet av kompetens, attrahera rätt kandidater, kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och ända fram tills dess att alla avtal är på plats. Därefter kan vi dessutom stötta när det kommer till att introducera en ny medarbetare och få avkastning på den rekrytering man genomfört.

Vi hjälper dig bland annat med

  • Kompetensinventering och genomlysning av verksamheten
  • Arbetsgivarimage (Employer Branding)
  • Hela rekryteringsprocesser
  • Utvalda delar av rekryteringsprocesser
  • Personbedömning och assessment center
  • Upprättande av anställningsavtal och bonussystem

Innan ni rekryterar

Att rekrytera är en stor investering.

Det är ett stort arbete att hitta rätt kompetens att stärka den egna organisationen med. Då behöver man veta vad man har och vad man letar efter. Arbetsmarknaden är kandidatens marknad idag. Din organisation måste vara snabbare och bättre än konkurrenterna för att hitta rätt. Vi kan hjälpa dig att visualisera dina behov så att du prickar helt rätt den dag som du bestämmer dig för att ni behöver bli fler.

Men det stannar inte med dina behov.

Ett genomtänkt arbete med hur man vill att företaget skall uppfattas på arbetsmarknaden och en effektiv, professionell och seriös rekryteringsprocess är en bra grund för rekrytering. Lite slarvigt kallas det ofta för Employer Branding. Vi ser till att ditt arbete med din arbetsgivarimage inte bara blir marknadsföringsaktiviteter utan ett förhållningssätt till dina medarbetare och er gemensamma arbetsplats.

När ni ska rekrytera

Vi är mer än ett rekryteringsföretag

Hur väl en rekrytering lyckas beror ofta på följande tre saker:

  1. Hur mycket tid som du lägger på arbetet
  2. Hur väl du känner den målgrupp du vill nå
  3. Hur duktig du är på rekrytering.

Oavsett vilken av dessa tre framgångsfaktorer som du vill ha hjälp med så garanterar vi att tillsammans så levererar vi riktigt bra kvalitet när det kommer till rekrytering.

Vi är mer än ett rekryteringsföretag och därför är vi måna om att rekryteringsstöd är mer än bara en process. Vi kan så klart hjälpa dig att driva hela projektet, men inte sällan uppskattar våra kunder möjligheten att få hjälp med en eller ett par delar i processen: En hjälpande hand i visualiseringen av behoven, utbildning för chefer som ska rekrytera,  testning och assessment center s eller hjälp att formulera ett bra anställningsavtal.

När ni har rekryterat

Förväntningarna höga

Förväntningarna är ofta höga på en ny medarbetare. Men få nyanställda får en rättvis chans att visa vad de går för. Dåliga introduktioner förlänger tiden från första anställningsdag till dess att den nya medarbetaren får möjlighet att bidra till verksamheten på det sätt som var tänkt.

Vi tycker inte att det finns ett rätt svar på frågan om hur introduktionen av en ny medarbetare ska se ut. Tillsammans med dig ser vi till att din investering blir lönsam, skräddarsytt utifrån dina behov.

Se vilka möjligheter vi har för dig just nu!

Kunder tycker