Rådgivning

HR ON DEMAND ÄR RIKTIGT BRA HR, NÄR DU BEHÖVER DET

Vi levererar rådgivning och hjälp till våra kunder när det behövs. Hos oss får du personligt engagemang och råd från skickliga HR- konsulter med gedigen utbildning och erfarenhet av kvalificerat arbete med Affärsorienterad HR.

Som kund har du alltid kontakt med en dedikerad konsult, men bakom varje HR-konsult och uppdrag står hela vårt team. Tillsammans har vi en bredare och djupare erfarenhet än vad varje enskild individ kan uppbringa inom HR.

Vi hjälper dig som chef att anställa, utveckla och vid behov avveckla rätt medarbetare. Framförallt finns vi där för dig när du som chef behöver stöd.

HR On Demand arbetar med alla typer av HR-frågor och våra konsulter är experter inom:

•Arbetsrätt & förhandlingar
•Arbetsmiljöfrågor
•Rekrytering & personbedömning
•Organisationsutveckling
•Ledarskap & personlig utveckling
•Konflikthantering

Tveka inte att boka ett första möte med en av våra konsulter, kostnadsfritt.

872

hjälpta kunder

92

HR Säkrade

3895

hjälpta chefer

HR Diagnos™

Vår metod

Hur mår din organisation? Vad har du för affärsbehov?

Med en HR Diagnos™ kartlägger vi nuläget och dina behov, samt kvalitetssäkrar din HR-strategi.

HR Diagnos™ är en mätning som görs i samtal och workshops med nyckelpersoner i din organisation. Resultaten kan kompletteras med en enkät via vårt webbverktyg. Frågorna utgår från HR On Demands modell Affärsorienterad HR, vilken ger chefer en snabbintroduktion till ämnet HR samt ringar in deras prioriterade områden för verksamheten.

Tillsammans gör vi rätt prioriteringar av vilka HR-områden som snabbt behöver förändras och förbättras och vi skapar en tydlig handlingsplan som för arbetet framåt. HR On Demand bistår under arbetets gång.

HR Säkrad©

Vår HR-lösning

Behöver du stöd att anställa, utveckla och avveckla rätt medarbetare? Saknar du ibland en HR-avdelning som kan säkerställa att du driver ett kvalitetssäkrat och effektivt personalarbete?

HR Säkrad© är ett skräddarsytt funktionsavtal som garanterar dig personlig tillgång till en av våra HR-konsulter som tillsammans med sina kollegor utgör en komplett HR-avdelning. HR Säkrad© ger kostnadskontroll och kvalitetssäkring av HR-arbetet. Avtalet ger dig tillgång till riktigt bra verktyg, mallar och metoder för ett effektivt personalarbete. Det skapar trygghet för chefer i hanteringen av ett företags viktigaste resurs – medarbetarna.

HR Säkrad© erbjuder seminarier och utbildningar för chefer som syftar till att ge en ökad kompetens och förståelse för Affärsorienterad HR. Med utgångspunkt i Affärsorienterad HR  säkerställer du att din organisation klarar mer själv och blir en bättre beställare när det behövs.