Rådgivning

Våra HR-konsulter

Riktigt bra Human Resources när det behövs

Vi levererar rådgivning och hjälp till våra kunder när det behövs. Hos oss kan du förvänta dig personligt engagemang och kloka råd från mycket skickliga HR- konsulter som har gedigen utbildning och erfarenhet av kvalificerat arbete med Affärsorienterad HR.

Styrkan hos oss ligger dock inte i att våra HR-konsulter är unika i sin kompetens – den ligger främst i vilka vi är, hur vi bemöter våra uppdragsgivare och att vi faktiskt arbetar tillsammans i uppdragen. Det finns ingen som kan allt.

Som kund har du alltid kontakt med en dedikerad konsult, men bakom alla HR-konsulter och uppdrag står hela vårt team. Tillsammans har vi en bredare och djupare erfarenhet än vad någon enskild individ kan uppbringa inom HR.

Som kund behöver du varken anställa någon eller bygga upp en egen HR-funktion för att klara av mer än vad de flesta HR-avdelningar i Sverige klarar av.

602

hjälpta kunder

82

HR Säkrade

3224

hjälpta chefer

Vår HR-lösning

HR Säkrad©

HR Säkrad© är ett funktionsavtal

som garanterar dig personlig tillgång till en av våra HR-konsulter som tillsammans med sina kollegor utgör en komplett HR-avdelning. Det är den perfekta lösningen inom HR för dig som vill säkerställa att din organisation får riktigt bra stöd att anställa, utveckla och avveckla rätt medarbetare.

HR Säkrad© ger kostnadskontroll

och kvalitetssäkring av HR-arbetet. Det skapar en trygghet för chefer i hanteringen av ett företags viktigaste resurs – medarbetarna.

HR Säkrad© ökar kompetens

genom seminarier och utbildningar för chefer. Med utgångspunkt i Affärsorienterad HR  säkerställer du att din organisation klarar mer själv och blir en bättre beställare när det behövs.

Och skräddarsys för dig

Förutom den individuella och kollektiva kompetensen hos våra HR-konsulter så innebär HR Säkrad© också att du får tillgång till riktigt bra verktyg, mallar och metoder för ett effektivt personalarbete. Vi kan faktiskt garantera att HR Säkrad© är både billigare och bättre än att anställa egen motsvarande kompetens. Det är bra på riktigt!

Vår metod

HR Diagnos™

HR Diagnos™ är en snabb mätning

som våra HR-konsulter gör i samtal och workshops med nyckelpersoner i din organisation och som kan kompletteras med ett frågebatteri i enkätform via vårt webbverktyg.  HR Diagnos™ visar hur organisationen mår. Frågorna utgår från HR On Demands modell Affärsorienterad HR.

HR Diagnos™ ringar in dina behov

och kvalitetssäkrar din HR strategi. Det är ett bra sätt att ge chefer en snabb introduktion till Affärsorienterad HR samtidigt som det ringar in vad cheferna i en organisation tycker är prioriterade områden – utifrån verksamhetens behov.

Och hjälper dig att prioritera

Vi börjar alltid med att genomföra HR Diagnos™, vilket säkerställer att vi ringar in affärsbehovet och att vi tillsammans kan göra bra prioriteringar av vilka HR-områden som snabbt behöver förbättras i din organisation.

Kunder tycker