Bli en av oss

Tänker du som vi?

Vi letar hela tiden efter fler människor som brinner för HR och vill jobba tillsammans med oss i någon form.

Vi ställer höga krav på de konsulter som arbetar för oss. I dagsläget söker vi efter medarbetare som har flerårig erfarenhet från roller som HR-chef eller liknande uppdrag med så väl operativt som strategiskt ansvar för HR med fokus på affärsutveckling. Vi vill också att de som arbetar hos oss ska ha en relevant akademisk utbildning och en förståelse för rollen som konsult och det konsultativa arbetssättet.

Har du rätt bakgrund? Kontakta oss!