Interim

HR INTERIM MANAGEMENT

Behöver du hjälp under en begränsad tid? Befinner sig bolaget mellan två HR-chefer eller är HR-specialisten är tjänstledig? Du behöver troligen en konsult. Vår syn på HR Interim Management är tämligen enkel; du har ett temporärt men ändå permanent behov av en kvalificerad HR Direktör, HR Chef eller HR Specialist.

SKRÄDDARSYDDA UPPLÄGG

Vi erbjuder en heltäckande lösning inom HR interim. Med en konsult från HR On Demand får du mer än i traditionella lösningar; du får en samlad och heltäckande HR kompetens på köpet vilket garanterar bättre förmåga att lösa de utmaningar ni står inför. Bakom den anlitade konsulten finns samtliga konsulter från HR On Demand som kan sätta sig in i uppdraget och hjälpa till vid behov.

HR Interim handlar ofta om heltidsuppdrag, men vi levererar också tjänster på deltid om det är behovet. Det kan vara 1-5 dagar i veckan, men gemensam nämnare är ändå att kalendertiden är 3-12 månader. Annars är det troligen fråga om ett HR-projekt, vilket vi självklart kan leverera inom ramen för HR On Demands rådgivningsverksamhet.

Kontakta oss gärna när du har behov av tillfällig permanent förstärkning av HR Interim.