Rådgivning

Direkt och nu, om du vill. Eller när det behövs.

Rekrytering

Rätt person på rätt plats. Vi hjälper dig.

Interim

När du behöver lite extra mycket hjälp.

Riktigt bra HR


HR On Demand skapar tillväxt och framgångsrika företag genom att hjälpa chefer Anställa, Utveckla och Avveckla rätt medarbetare. Och vi förändrar svensk HR.

Vi arbetar med hela spektrat av HR-frågor och hjälper våra kunder med frågeställningar inom allt från rekrytering & urval till utveckling av organisation, ledarskap och kultur samt praktisk arbetsrättslig rådgivning.

Läs mer om vad HR On Demand kan hjälpa dig med här och tveka inte att kontakta oss om du undrar över något.

Våra värderingar


  •  Kvalitet - Först och alltid. Långsiktigt. HR On Demand skall alltid associeras med mycket hög kvalitet, inte minst i relationer till varandra och våra kunder. Det ska märkas att vi strävar efter hög kvalitet i allt vi säger och gör.
  • Passion - För HR, människor och företagsamhet. Att med glöd och engagemang brinna för det vi gör. Ett genuint intresse för HR, människor och företagande.
  • Hastighet - I tanke och handling. Våra kunder skall känna att vi vet vad de behöver innan de själva har hunnit förklara.
  • Tillsammans - 1+1=3. Det är tillsammans som vi är starka. Men vi är inte starkare än den svagaste länken.

Anställa

Att anställa rätt person är en process som går betydligt djupare in i en verksamhet än bara rekrytering och personbedömning.

HR On Demand är mycket mer än ett rekryteringsföretag. Därför erbjuder vi ett antal olika lösningar för att våra kunder ska kunna attrahera rätt kandidater, kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och få alla avtal på plats. Dessutom stöttar vi när det kommer till att introducera en ny medarbetare och få avkastning på den rekrytering man genomfört.

Utveckla

Framgångsrika företag och organisationer är bättre på att hantera förändring än sina konkurrenter. Det beror i sin tur alltid på att de har ledare, chefer och medarbetare med väl utvecklad förmåga att hålla hög hastighet i tanke, beslut och handling.

Hos HR On Demand kommer du inte att hitta en magisk formel eller färdig modell för hur du skall utveckla din verksamhet. Vi tror helt enkelt inte på att det finns. Istället skapar vi en lösning tillsammans utifrån metoder och förhållningssätt som gör att arbetet med att utveckla går mycket snabbare.

Avveckla

Tolkning av arbetsmarknadens lagar och avtal kan vara svårt och inte alltid självklart.  Man kan se området som en idrott med en spelplan där vissa regler och uppförandekoder råder. Framgångsrika verksamheter förhåller sig till spelreglerna på bästa möjliga sätt.

HR On Demand hjälper dig som chef att tolka och följa lagar och regler utifrån ett praktiskt perspektiv. Vi vet vad du behöver tänka på och kan hjälpa dig igenom de flesta frågeställningar som kan dyka upp.

Kontakta oss

Kunder tycker