Våra Allmänna Villkor

Våra Allmänna Villkor är till för att ni som kund och vi som leverantör skall veta vad som gäller inför och under ett uppdrag.

Allmänna Villkor gäller för uppdrag som vi utför för våra kunder och kan komma att ändras från tid till annan. Den senaste versionen av de villkoren finns alltid här på vår hemsida.

Eventuella ändring i Allmänna Villkor gäller endast för uppdrag som påbörjats efter att ändringen publicerats på hemsidan. 

Ladda gärna ner våra Allmänna Villkor här.