Vill du få tips om hur du kan säga ifrån och sätta gränser tydligt utan att vara otrevlig?

Vill du lösa om hur du kan stötta en kollega efter en jobbig händelse?

Vill du veta mer om varför vi kan bli så arga eller rädda och hur känslor påverkar oss under konflikter?

I så fall ska du läsa boken ”Förebygg hot och våld på jobbet” som handlar om hur vi

kan göra vårt arbete tryggare, enklare och säkrare.

Författare till boken är Alexander Tilly, dörrvakten som utbildade sig till psykolog och som också har stor erfarenhet av självförsvarsträning. Detta ger honom en unik profil som utbildare inom området.

Detta är verkligen en bok som behövs och som på ett lättillgängligt sätt och med tydliga exempel beskriver hur arbetsplatser kan göras säkrare.

Boken tar upp hur vi som människor påverkas i olika hot- eller våldssituationer, hur vi kan arbeta förebyggande och hur vi kan göra då en incident inträffat.

Boken vänder sig till medarbetare på alla nivåer och passar mycket bra som utgångspunkt för samtal i arbetsgruppen.

HR On Demand jobbar för att skapar tillväxt och framgångsrika företag genom att hjälpa chefer att anställa, utveckla och avveckla rätt medarbetare. Det här är vår ”bokklubb” där vi tipsar om böcker som kan vara till nytta i chefers och HR-ansvarigas vardag.

Vår medarbetare Christina Reumark är medlem i juryn för Årets HR-bok, och väljer tillsammans med övriga jurymedlemmar ut de böcker som varje år kommer ut och bedöms vara aktuella, angelägna och användbara. 10 böcker nomineras varje år och det är dessa som kommer presenteras lite närmare under denna vinjett.