Författarna Ari och Mona Riabacke vill öka kunskapen om på vilka grunder vi fattar beslut, vad det är som styr oss och framförallt – hur vi kan göra det bättre. Hur kommer det sig t.ex. att många av oss lägger ned mer tid på val av elleverantör än på val av livspartner?

”Beslutspyramiden – stegen till klokare beslut” utgår från vad de kallar Beslutspyramiden. Modellen bygger på fem steg, likt Maslows behovspyramid, det vill säga ett steg måste vara uppfyllt innan nästa kan uppfyllas…

 

Boken går igenom samtliga delar och ger exempel på hur, när och var besluts tas med varje del av pyramiden som utgångspunkt i olika avsnitt. Alla avsnitt avslutas med Sammanfattade Tips kopplade till gällande kapitel, ett mycket bra sätt för läsaren att få med sig konkreta verktyg för beslutsfattande. Den återger forskning placerad i vardagliga sammanhang, vilket gör det lätt att ta den till sig, vare sig du är insatt eller inte. Antagligen skulle de allra flesta människor på ett eller annat sätt känna igen sig och många frågor som läsaren ställs inför skapar eftertanke. På så sätt är boken en intressant och roande läsning.

Författarna utgår från att vi lever i en tid där mängden information och valmöjligheter har blivit oss övermäktiga. Boken kopplar tillbaka till att hjärnan är oförändrad sedan 30 000 år och system byggda på instinkt inte går ihop med dagens samhälle. Information i överflöd och snabba förändringar skapar alltför komplexa sammanhang för vår hjärna att för att kunna ta bra beslut. Författarna menar att inga beslut, utifrån hur vardagen ser ut för många av oss, kan tas utan att hjärnan måste förenkla det aktuella sammanhanget. Och detta kan väl till viss del stämma då beslut i slutändan ofta är känslobaserade snarare än rationellt kalkylerade på sannolikhetslära.

Författarna råder läsaren till att vara uppmärksam på att känslor alltid är med i beslutsfattande, jag undrar om det är så farligt? Jag tycker mig uppfatta en underton som säger att känslor sätter käppar i hjulet för att ta Bra Beslut.

Men vad är då ett Bra beslut?  Och vem väljer det?

Ett bra beslut för mig är sannolikt inte ett bra beslut för dig. Frågan väcks om ett Bra Beslut är beroende på hur det beslutades – eller hur den slutgiltiga utgången blev.

Författarna missar att ge liv till begreppet Ett Bra Beslut, och det gör att jag genomgående i boken har svårt att ta till mig dess innehåll.

Emellanåt upplever jag även boken som spretig. Ibland handlar det om yrkesliv, ibland om privatliv, ibland om samhället och ibland om historia. Givetvis är beslutsfattande en central del i alla områden, men för att verkligen kunna applicera bokens förhållningssätt om beslutsfattande skulle jag önska att den höll sig något mer inom ett och samma område. Ett Bra Beslut i mitt arbetsliv är en helt annan sak än Ett Bra Beslut i mitt privatliv. Och det måste jag säga att jag är jag glad för.

Men det är också så att boken ju har sina ljusa stunder. Författarna har ett språk som är lätt att förstå sig på och ta sig igenom, den är humoristisk samtidigt som den ger tyngd åt Beslutsfattande som en del av den psykologiska vetenskapen. Författarna ger en många bra tips om hur beslut kan tas och hur beslutsfattaren ska kunna känna sig mer trygg i de beslut hen tar. Vidare ger författarna förslag på vidare läsning för den som vill fördjupa sig i ämnet ytterligare.

Som sagt finns det många matnyttiga tips att hämta i boken.

Det första är H.A.L.T – att beslut inte bör tas om man är Hungry, Angry, Lonley eller Tired. Den tackar jag för!

Det andra är den enkla (men ack så svåra ibland) metoden om man är osäker inför ett beslut – be att få återkomma och du får lite utrymme att reflektera.

Den tredje är – var kritisk.

Eftersom vi dagligen fattar mellan 2 500 och 10 000 beslut, är den här boken i allra högsta grad både aktuell och intressant. Boken passar för de allra flesta; vare sig du vill lära dig mer roliga fakta om generellt beslutsfattande, om du vill lära dig mer om ditt eget beslutsfattande eller om du vill förstå någon annans. Både i arbetslivet och i privatlivet.

 

HR On Demand jobbar för att skapar tillväxt och framgångsrika företag genom att hjälpa chefer att anställa, utveckla och avveckla rätt medarbetare. Det här är vår ”bokklubb” där vi tipsar om böcker som kan vara till nytta i chefers och HR-ansvarigas vardag.

Varje år utses årets HR-bok bland de böcker som varje år kommer ut och bedöms vara aktuella, angelägna och användbara inom HR-området. 10 böcker nomineras varje år och dessa presenteras lite närmare under denna vinjett.

Just detta inlägg är skrivet av Frida Sehlin Söderman, som i år gått vårt eget traineeprogram Career Accelerator Programme. Frida jobbar nu som konsultchef på Adecco.