Bokklubb On Demand: Förebygg hot och våld på jobbet

Vill du få tips om hur du kan säga ifrån och sätta gränser tydligt utan att vara otrevlig?

Vill du lösa om hur du kan stötta en kollega efter en jobbig händelse?

Vill du veta mer om varför vi kan bli så arga eller rädda och hur känslor påverkar oss under konflikter?

I så fall ska du läsa boken ”Förebygg hot och våld på jobbet” som handlar om hur vi

kan göra vårt arbete tryggare, enklare och säkrare.

Författare till boken är Alexander Tilly, dörrvakten som utbildade sig till psykolog och som också har stor erfarenhet av självförsvarsträning. Detta ger honom en unik profil som utbildare inom området.

Detta är verkligen en bok som behövs och som på ett lättillgängligt sätt och med tydliga exempel beskriver hur arbetsplatser kan göras säkrare.

Boken tar upp hur vi som människor påverkas i olika hot- eller våldssituationer, hur vi kan arbeta förebyggande och hur vi kan göra då en incident inträffat.

Boken vänder sig till medarbetare på alla nivåer och passar mycket bra som utgångspunkt för samtal i arbetsgruppen.

HR On Demand jobbar för att skapar tillväxt och framgångsrika företag genom att hjälpa chefer att anställa, utveckla och avveckla rätt medarbetare. Det här är vår ”bokklubb” där vi tipsar om böcker som kan vara till nytta i chefers och HR-ansvarigas vardag.

Vår medarbetare Christina Reumark är medlem i juryn för Årets HR-bok, och väljer tillsammans med övriga jurymedlemmar ut de böcker som varje år kommer ut och bedöms vara aktuella, angelägna och användbara. 10 böcker nomineras varje år och det är dessa som kommer presenteras lite närmare under denna vinjett.


Bokklubb On Demand: Framgång genom feedback

Finns det någonting som kan öka motivation och prestation på våra arbetsplatser? Ja, feedback är den effektivaste nyckeln till arbetsglädje, välmående personal, minskad sjukfrånvaro och bättre resultat – oavsett bransch.Detta hävdar Elizabeth Kuylenstierna och visar i sin senaste bok Framgång med feedback hur du ger och tar emot korrigerande och bekräftande feedback.

Du lär dig hantera den som förkastar kritik, att uttrycka komplimanger till en kollega, hur du som chef kan klara att se alla i en grupp, men också hur du kan vägleda genom att stärka självförtroendet hos en medarbetare du tror på. Du som individ lär dig också hur du kan få den feedback du saknar eller hantera den som skrämmer dig och hur du kan ge feedback uppåt i organisationen.

I boken får vi ta del av Elisabeths bästa feedback-tips:

 1. BE OM LOV innan du ger feedback. Säg till exempel ”Passar det att vi pratar nu?”
 2. ANVÄND JAG-BUDSKAP. Säg inte man när du menar jag. Stå för att det är du som framför kritiken.
 3. FOKUSERA PÅ SITUATIONEN OCH BETEENDET. Fokusera på en händelse och på hur personen i fråga då agerade.
 4. BESKRIV KONSEKVENSERNA. Gäller både positiv och ­negativ feedback. Till exempel ”När du hjälper dina kolleger skapar det god stämning.”
 5. FOKUSERA PÅ ÅTGÄRDER. Det är bra om mottagaren av feedbacken vet vad han eller hon ska göra i stället nästa gång.
 6. VAR TYDLIG. Säg som det är, linda inte in något i tron att andra kan läsa dina tankar.
 7. HA RESPEKT FÖR TID. Ge helst inte korrigerande feedback en fredag eftermiddag eller ­dagen före semestern, men ­vänta inte för länge heller.
 8. HA RESPEKT FÖR RUMMET. Ge aldrig korrigerande feedback i ett öppet kontorslandskap, i fikarummet eller i korridoren.
 9. HA ETT TYDLIGT MÅL. Det ska finnas ett tydligt syfte med att framföra feedbacken, till exempel att få till en viss förändring som alla inblandade förstår vad den är.
 10. LYSSNA NOGA! Det gäller både mottagare och givare av bekräftande/korrigerande feedback.
 11. INFÖR SKRYTRUNDOR. Berätta för varandra vad ni lyckats med och vad ni är stolta över att ha gjort den senaste veckan/månaden.
 12. BERÄTTA NÄR DET ÄR BRA. Då vet mottagen hur han eller hon ska göra för att det ska bli rätt.
 13. HA EN POSITIV AVSLUTNING. Man ska helst inte gå ifrån ett feedbackmöte med en dålig känsla i magen, avsluta inte förrän ni hittat något positivt att hålla fast vid.
 14. VAR SANN. Vad tjänar det till att hålla på med feedback om den inte är uppriktig?
 15. GÖR UTRYMME FÖR UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING. När alla inblandade är överens om hur man ska gå till väga är det bra att sätta upp en tidpunkt för ett nytt möte där man checkar av hur det gått.

 

Boken är lättläst och inspirerande och jag tycker att den bör finnas på varje arbetsplats för inspiration och utveckling av en fungerande feedbackkultur!

 

 

 

HR On Demand jobbar för att skapar tillväxt och framgångsrika företag genom att hjälpa chefer att anställa, utveckla och avveckla rätt medarbetare. Det här är vår ”bokklubb” där vi tipsar om böcker som kan vara till nytta i chefers och HR-ansvarigas vardag.

Vår medarbetare Christina Reumark är medlem i juryn för Årets HR-bok, och väljer tillsammans med övriga jurymedlemmar ut de böcker som varje år kommer ut och bedöms vara aktuella, angelägna och användbara. 10 böcker nomineras varje år och det är dessa som kommer presenteras lite närmare under denna vinjett.


Bokklubb On Demand Sommarspecial

Så var sommaren här och vi äter sill, blir som hypnotiserade av väderleksprognoserna och dansar kring majstången. (Kul tradition det där förresten, men vi på HR On Demand har inte riktigt fattat varför. Någon kanske kan upplysa oss.)

Sommar innebär semester och ledighet för många av oss, och det där att koppla av jobbet ett tag är numer vetenskapligt bevisat som något bra för vår hälsa. Vi vill inte vara sämre och skippar därför tipsen på facklitteratur till förmån för ett par riktiga hängmatte-slagdängor. Håll till godo med HR On Demand-gängets bästa sommarläsningstips och ha en fantastisk sommar!

Fredrik Backman: En man som heter Ove och Britt-Marie var här

Majgull Axelsson: Jag heter inte Miriam

Susan Abulhawa: Morgon i Jenin

Emma Hamberg: Larma, släcka, rädda i Rosengädda

Lucy Dillon: Hundra omistliga ting

Bea Uusma: Expeditionen – min kärlekshistoria

Per J Andersson: New Delhi – Borås: den osannolika berättelsen om indiern som cyklade till Sverige för kärlekens skull

Lisa Lemke: Lisas sommarkök: recept och menyer för lata sommardagar

Anita Forsell: Friluftsmat

HR On Demand jobbar för att skapar tillväxt och framgångsrika företag genom att hjälpa chefer att anställa, utveckla och avveckla rätt medarbetare. Det här är vår ”bokklubb” där vi tipsar om böcker som kan vara till nytta i chefers och HR-ansvarigas vardag.

Vår medarbetare Christina Reumark är medlem i juryn för Årets HR-bok, och väljer tillsammans med övriga jurymedlemmar ut de böcker som varje år kommer ut och bedöms vara aktuella, angelägna och användbara. 10 böcker nomineras varje år och det är dessa som kommer presenteras lite närmare under denna vinjett.


Bokklubb On Demand: Samarbetskontraktet

Samarbetskontraktet – tillit och dialog mellan chefer och förtroendevalda

Hanna Broberg

Idealistas förlag

 

Hur kan risken för dyra och onödiga chefsbyten i kommuner och idéburna organisationer minimeras? Varför är det så svårt att skapa samsyn mellan politiker och chefer? Finns det några framgångsfaktorer att plocka fram och använda sig av?

[fullwidth_text alt_background="none" width="1/1" el_position="first last"]

Dessa frågor behandlas i boken Samarbetskontraktet – tillit och dialog mellan chefer och förtroendevalda. Boken är författad av Hanna Broberg som har ett långt förflutet i olika roller både inom idéburna och politiska organisationer.

Boken tar sin grund i det faktum att samarbetssvårigheter är största anledningen till att t ex kommunchefer slutar i förtid, vilket ger konsekvenser i verksamheter som leds av förtroendevalda, där även dessa byts ut varje mandatperiod. Kontinuiteten i organisationen blir lidande och många medarbetare upplever sina uppdrag som otydliga.

Hanna intervjuade chefer och ordföranden i en rad olika organisationer för att försöka identifiera framgångsfaktorer. Hur gör de som lyckats – oberoende av personkemi och färg på det politiska uppdraget?

Boken är uppbyggd kring teman som t ex organisationernas nya förutsättningar, rollfördelning mellan ordförande och chef samt dialogen som ett avgörande verktyg för samsyn - och därmed ett effektivt och fungerande samarbete.

Boken vänder sig förstås till personer som arbetar i ordförande – chefspositioner i idéburna och politiskt styrda organisationer - och dess medarbetare/tjänstemän.

Men jag tycker också att boken är till för alla medborgare som vill lära sig om och förstå vilka utmaningar våra kommuner står mitt i och inför.

[/fullwidth_text]

HR On Demand jobbar för att skapar tillväxt och framgångsrika företag genom att hjälpa chefer att anställa, utveckla och avveckla rätt medarbetare. Det här är vår ”bokklubb” där vi tipsar om böcker som kan vara till nytta i chefers och HR-ansvarigas vardag.

Vår medarbetare Christina Reumark är medlem i juryn för Årets HR-bok, och väljer tillsammans med övriga jurymedlemmar ut de böcker som varje år kommer ut och bedöms vara aktuella, angelägna och användbara. 10 böcker nomineras varje år och det är dessa som kommer presenteras lite närmare under denna vinjett.


Bokklubb On Demand: "Lönebildning i verkligheten"

I Lönebildning i verkligheten redovisas ny forskning om kollektivavtalens effekter på företagens lönesättning och utvecklingskraft, ett område där det tidigare saknats empiriska studier.

Boken är skriven av Nils Karlsson, Henrik Malm Lindberg, Lotta Stern, Torbjörn Lundqvist och Anne-Sophie Larsson – forskare inom nationalekonomi, statsvetenskap, ekonomisk historia och sociologi vid forskningsinstitutet Ratio.

Så här skriver Lina Lövgren, student i vårt CAP (Career Accelerator Programme) om boken:

Lönebildning i verkligheten redogör för en omfattande studie som gjorts på 27 företag i olika storlekar och inom olika branscher. Syftet är att undersöka om lokal lönebildning och strategisk lönesättning har positiva effekter på företagens utvecklingskraft, i termer av produktivitet och lönsamhet. Undersökningen genomfördes mellan 2011-2013 och baseras på kvalitativa fallstudier där forskarna intervjuat chefer, medarbetare och fackliga representanter. Underlaget omfattar totalt 43 lönebildningsfall som efter intervjuerna grupperats i fyra olika centraliseringsnivåer. Dessa nivåer jämförs sedan kvantitativt mot unik data, framtagen av Svenskt Näringsliv, där forskarna försökt utläsa eventuella samband mellan centraliseringsgrad och utvecklingskraft.

Den svenska modellens funktion ifrågasätts ofta i vårt allt mer kunskapsintensiva tjänstesamhälle. Denna studie är inget undantag. Författarna anser att kunskapen kring kollektivavtalens påverkan är för grund. Därför uppmuntrar de till ett mer kritiskt förhållningssätt gentemot den modell som idag utgör normen för den svenska lönebildningen. Resultaten i studien visar att den lokala lönesättningen till stor del påverkas av kollektivavtalets centraliseringsgrad, men framför allt av den lönenormering som den konkurrensutsatta sektorns ”märke” utgör. Däremot går resultaten åt olika håll i den kvantitativa delen av studien där vissa branscher bekräftar forskarnas hypotes och vissa talar för det motsatta sambandet.

Det är uppenbart att mer forskning behövs för att underbygga den hypotes som ställts. Även om författarna menar att resultaten är tydliga kan en viss skepsis vara befogad när empirin läses mer ingående. Ändock är resultaten intressanta på flera fronter: bl.a. att frihetsgrader inte används så ofta i den utsträckning som är möjlig och många chefer föredrar en lönesammanpressning för att undvika konflikter och missnöje. En övervägande andel intervjuade företagsrepresentanter ser också nuvarande system som kostnadseffektivt och tryggt då de slipper att bli ifrågasatta. Författarna menar att detta istället kan försvaras med ett genomtänkt lönesystem med tydliga kriterier. Hur lönen upplevs, snarare än den faktiska lönen, framstår som en viktig faktor i sammanhanget, vilket tyder på fördelen med en väl förankrad lönesättningsstrategi. En viktig slutsats är att det finns en stor utvecklingspotential vad gäller lagstiftning, avtalskonstruktioner och olika aktörers synsätt. Mycket talar för att Sverige, svenska företag och deras anställda skulle tjäna på en modernisering av dagens modell för lönebildning och lönesättning.

Boken vänder sig till alla som arbetar med, eller vill arbeta med, lönesättning och löneförhandlingar – chefer, HR-experter, fackliga representanter och arbetsgivare.

HR On Demand jobbar för att skapar tillväxt och framgångsrika företag genom att hjälpa chefer att anställa, utveckla och avveckla rätt medarbetare. Det här är vår ”bokklubb” där vi tipsar om böcker som kan vara till nytta i chefers och HR-ansvarigas vardag.

Vår medarbetare Christina Reumark är medlem i juryn för Årets HR-bok, och väljer tillsammans med övriga jurymedlemmar ut de böcker som varje år kommer ut och bedöms vara aktuella, angelägna och användbara. 10 böcker nomineras varje år och det är dessa som kommer presenteras lite närmare under denna vinjett.

Just detta inlägg är skrivet av Lina Lövgren, som i år går vårt eget traineeprogram Career Accelerator Programme. Lina läser sin sista termin på personalvetarprogrammet vid Göteborgs Universitet.


Bokklubb On Demand: "Diskriminering på arbetsplatsen - en handbok"

Dagens arbetsgivare förutsätts följa diskrimineringslagen. Trots det är det många som inte känner till vilka krav som lagen ställer

Diskriminering på arbetsplatsen tar på ett enkelt och begripligt sätt upp de regler och frågeställningar som är aktuella för arbetslivet gällande diskriminering.

Boken är skriven av advokat Stefan Flemström och advokat Martina Slorach, båda med lång erfarenhet av arbetsrättsliga frågor och undervisning inom området.

Så här skriver Christina om boken:

Antalet diskrimineringsgrunder har blivit fler under årens lopp och det pågår ständiga diskussioner om att det ska bli ännu fler förbud, som t ex att diskriminera på grund av vikt, utseende eller politisk uppfattning.

Än så länge är det nio diskrimineringsgrunder som får skydd av svensk lagstiftning: ålder, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet och uttryck, etnicitet, religion och trosuppfattning, funktionshinder, föräldraledighet samt deltidsarbete och tidsbegränsad anställning.

Vad ska en arbetsgivare tänka på för att undvika att diskriminera vid en rekrytering? Hur ska man gå tillväga för att inte lönediskriminera och vad gäller vid uppsägning i inom detta område? Vilka krav ställs på aktiva åtgärder på arbetsplatsen?

Och vad är det för skillnad på diskriminering, mobbning och trakasserier?

Allt detta tas upp i boken och framställs i mycket lättläst form med stödordsmarkeringar på varje sida för att underlätta för läsaren att snabbt få fram det essentiella i texten. Texten varvas med ”fall” och hur de har hanterats i AD.

I slutet av boken återfinns användbara checklistor, hänvisningar till domstolspraxis samt relevant lagstiftning på området.

Boken vänder sig till främst till de som jobbar på en HR-avdelning, till chefer som har personalansvar samt till representanter för en arbetstagarorganisation.

 

Fakta om boken:

Titel: Diskriminering på arbetsplatsen – en handbok

Författare: Stefan Flemström och Marina Slorach

Förlag: Sanoma Utbildning AB

 

HR On Demand jobbar för att skapar tillväxt och framgångsrika företag genom att hjälpa chefer att anställa, utveckla och avveckla rätt medarbetare. Det här är vår ”bokklubb” där vi tipsar om böcker som kan vara till nytta i chefers och HR-ansvarigas vardag.

Vår medarbetare Christina Reumark är medlem i juryn för Årets HR-bok, och väljer tillsammans med övriga jurymedlemmar ut de böcker som varje år kommer ut och bedöms vara aktuella, angelägna och användbara. 10 böcker nomineras varje år och det är dessa som kommer presenteras lite närmare under denna vinjett.


Ännu en medarbetare med stort hjärta och skarp hjärna!

[impact_text include_button="yes" title="Lena Börsum" href="http://www.hrondemand.se/?team=lena-borsum" color="accent" size="normal" type="outerglow" target="_self" position="cta_align_right" alt_background="none" width="1/1" el_position="first last"]

Läs mer om Lena här!

[/impact_text]

Vi är jätteglada över att få välkomna Lena Börsum till oss som Senior HRM Konsult!

Lena kommer att vara verksam som konsult inom HR On Demand samt vårt systerföretag HRO2.

Lena kommer närmast från Volvo IT. Hon har lång erfarenhet inom personal- och verksamhetsutveckling, främst från arbete som linjechef men också som medarbetare på HR staben. Särskild kompetens ligger inom området företagskultur i allmänhet och i synnerhet hur IT-bolag behöver gå från att tänka lokalt till att agera globalt. (Så fort man har mer än en kaffemaskin…)

Lena är också intresserad av och kommer att fortsätta hjälpa våra kunder med att arbeta effektivt i det som kallas virtuella team.


En lokal hjälte i Stockholm!

Under hösten 2014 smygöppnade vi vårt kontor på Vasagatan 40 i Stockholm. Det är en av våra absoluta favoritkunder Antura som låter oss växa tillsammans med dem och det är vi glada för. Kontoret ligger mycket centralt, bara ett halvlångt stenkast från centralstationen. Kunder har vi haft i huvudstaden i flera år, men nu var det alltså dags med egen kupé också.

I januari började Benneth Carlsson som Senior HRM Konsult hos oss och det är vi mycket glada för! Benneth kommer närmst från IT-företaget Enfo, där han under de senaste åren arbetat som HR-chef för den svenska verksamheten. Hade det inte varit för dialekten, så hade man absolut trott att Benneth var Göteborgare. En riktigt go’ gubbe, i dess rätta bemärkelse. 

Välkommen Benneth!


Bokklubb On Demand: "Följ mig! - En ledarskapsresa genom tiden"

Vad är egentligen det goda ledarskapet?

Finns det något som alltid har varit viktigt för det goda ledarskapet? Som kan betraktas som ”universella” erfarenheter/egenskaper och håller i ett längre perspektiv? Och varför ska någon följa mig?

Frågan om det goda ledarskapet är inte ny och ledare har blivit ifrågasatta genom hela historien. Så var det när industrialismen ersatte jordbrukssamhället och så är det nu.

Christina Reumark skriver så här om Folke Hasselmarks bok:

 

[fullwidth_text alt_background="none" width="1/1" el_position="first last"]

”Ledarskapets kris är det industriella tänkandes kris” säger författaren till boken ”Följ mig!” i inledningen av boken. Vi i västvärlden lever i skiftet mellan det industrisamhälle som byggde välfärdsstaten och det samhälle som kallas kunskaps/informations/tanke-samhället. Detta påverkar vår syn på vad arbete är och vilket ledarskap som passar i denna nya miljö.

Vår traditionella syn på ledarskap korresponderar inte längre med tanken om den gode arbetaren som den tyste och foglige som troget gick till jobbet morgon efter morgon i väntan på den efterlängtade pensionen. Idag är den gode medarbetaren den som ser framåt, ifrågasätter och kan ställa om i förändringar som uppstår på arbetsplatsen. Våra arbetsplatser är fyllda med människor som är mer välutbildade än någonsin och vi arbetar platta organisationer.

Traditionella modeller för ledarskap ifrågasätts och utmanas alltmer. Författaren, som själv är ledarutvecklare, började fundera över vad ledarskap står för och hur det sett ut historiskt och sökte efter en bok som skulle göra honom klokare och ge ett större perspektiv i ämnet. Eftersom den boken inte fanns, så skrev han den själv!

Boken ”Följ mig!” tar sitt avstamp i antikens ledarskap och slutar med dagens spetsforskning inom ämnet ledarskap. Boken ger intressant fakta blandat med exempel på ledarskap från antiken och fram till våra dagar. Läsaren tas med på en historiks resa i ledarskap och är mycket lättläst och bitvis riktigt underhållande.

Ledarskapsforskningen har idag mer och mer fokuserats på interaktionen och kompetensen hos både den som leder och den som förväntas följa. Forskningen har också skapat en medvetenhet om att den som leder andra måste ta ansvar för sin egen utveckling som människa. Det går inte längre att spela ”rollen” som ledare. Det genomskådas alltid eftersom ledarskap handlar om vad du egentligen är.

Varför ska då andra följa mig? Ja svaret finner författaren i modern ledarskapsforskning som har identifierat en rad olika beteenden hos chefer som bidrar till att de som arbetar nära dem känner engagemang och tillfredställelse. Till dessa hör rättvisa, integritet, omsorg och tillit.

Boken vänder sig till alla chefer och ledare som vill få perspektiv på sin roll och givetvis också till alla medarbetare som vill leda sig själva och vill ta ansvar för sin egen personliga utveckling. Interaktion är ett nyckelord i det moderna ledarskapet!

[/fullwidth_text]

HR On Demand jobbar för att skapar tillväxt och framgångsrika företag genom att hjälpa chefer att anställa, utveckla och avveckla rätt medarbetare. Det här är vår ”bokklubb” där vi tipsar om böcker som kan vara till nytta i chefers och HR-ansvarigas vardag.

Vår medarbetare Christina Reumark är medlem i juryn för Årets HR-bok, och väljer tillsammans med övriga jurymedlemmar ut de böcker som varje år kommer ut och bedöms vara aktuella, angelägna och användbara. 10 böcker nomineras varje år och det är dessa som kommer presenteras lite närmare under denna vinjett.


Kan Zuckerberg så kan HR On Demand... Vi startar bokklubb!

HR On Demand jobbar för att skapar tillväxt och framgångsrika företag genom att hjälpa chefer att anställa, utveckla och avveckla rätt medarbetare. Nu lanserar vi vår ”bokklubb” där vi tipsar om böcker som kan vara till nytta i chefers och HR-ansvarigas vardag.

Vår medarbetare Christina Reumark är medlem i juryn för Årets HR-bok, och väljer tillsammans med övriga jurymedlemmar ut de böcker som varje år kommer ut och bedöms vara aktuella, angelägna och användbara. 10 böcker nomineras varje år och det är dessa som kommer presenteras lite närmare under denna vinjett.

Häng med på en kompetensresa under 2015 där vi delar med oss av våra erfarenheter, och våra tankar om böckerna och ger rekommendationer till vilka chefer och verksamheter de olika böckerna vänder sig. Det är givetvis självklart att böckerna kan läsas av alla medarbetare med intresse för de områden böckerna tar upp.

Under 2014 blev följande böcker nominerade till Årets HR-bok och vi kan nu presentera den bok som blev 2014 års vinnare!

Boken heter Fokus på jobbet (Natur & Kultur)

Vi säger grattis till författarna Sara Hultman och Marin Ström som presenterar sin bok som: ”En bok för alla som har en hjärna – och är rädd om den”.

 

De andra böckerna är som följer:

 • Beslutspyramiden, A Riabacke & M Riabacke
 • Följ mig!, F Hasselmark
 • Diskriminering på arbetsplatsen, S Femming & M Slorach
 • Förebygg hot och våld på jobbet, A Tilly
 • Framgångsrik feedback, E Kuylenstierna
 • Vårdchefens etiska dilemma, E Falkenström
 • Lönebildning i verkligheten, N Karlsson m fl
 • Samarbetskontraktet, H Broberg
 • Paketnominering: Bryt det sista tabut, M Borelius & Minipsykiatri, J Herlofson

Så här skriver vår Christina om boken:

Jobbar du i kontorslandskap? Deltar du i många möten? Har du datorn och mobilen som dina huvudsakliga arbetsredskap? Känner du dig ofta splittrad och stressad? Till och med ineffektiv?

Då är nog boken något för dig!

Den bygger på forskning om hjärnan och hur vi genom träning kan lära oss att rikta vår uppmärksamhet på ett medvetet sätt. I boken presenteras handfast vägledning och många exempel på hur man kan gå tillväga för att göra mer medvetna val och prioritera i de situationer man befinner sig. Vi får också ta del av hur personer upplevt sin stress och hur de hanterat de genom att jobba med mindfullness som redskap.

För den som tycker att ”mindfullness” står för något flummigt får begreppet en ny innebörd – med föreslagna övningar minskar din känsla av stress och du uppnår ett bättre välbefinnande och ökad effektivitet i det du gör.

Och vem vill inte det?

Vi rekommenderar alla som jobbar inom kunskaps- och informationsorganisationer att läsa boken och givetvis alla chefer som vill medverka till att förebygga stress och risken för långa sjukskrivningar.